Privacybeleid

Klantenservice

  Privacybeleid

  1. Introductie
  2. Stokke AS en zijn dochterondernemingen wereldwijd (de Stokke Groep), hierna te noemen "Stokke" of "wij", verwerken persoonsgegevens om wereldwijd zaken te kunnen doen, daarbij inbegrepen de mogelijkheid om u producten te leveren en u van informatie te voorzien (inclusief marketing), in overeenstemming met de wettelijke consumentenrechten die u hebt als u een product bij ons koopt. We verwerken voornamelijk persoonsgegevens van klanten, personen die interesse tonen in onze producten, waaronder abonnees op de nieuwsbrief, gebruikers van onze website en onze digitale diensten en personen die beroepsmatig onze partners en contractanten vertegenwoordigen.

   In dit Privacybeleid geven we u meer informatie over hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken, over de juridische aspecten van de verwerking van persoonsgegevens en over uw rechten op het gebied van persoonsgegevens.

   We verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van persoonsgegevens, waaronder de Noorse wetgeving op dit gebied en de AVG (EU-verordening).

  3. De gegevensbeheerder van uw persoonsgegevens
  4. Stokke AS, Noors bedrijfsregistratienr. 970 983 325, https://www.stokke.com/BEL/nl-be/contact-us, is de gegevensbeheerder. We zijn gebonden aan de AVG en aan de nationale wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens in de landen waar we gevestigd zijn.

   Stokke AS is de gegevensbeheerder voor de gehele Stokke Groep (Stokke AS en zijn dochterondernemingen).

  5. Aankopen en serviceverzoeken bij Stokke
  6. We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om u de goederen en diensten te kunnen leveren waar u ons om hebt gevraagd. Daarbij gaat het meestal om de volgende gegevens: naam, contactgegevens zoals uw e-mailadres, telefoonnummer en postadres, aankoopgeschiedenis, betaalgegevens, informatie over uw bestelling, garantie-informatie die bij ons staat geregistreerd, evenals alle andere informatie die u ons hebt verstrekt die van belang is voor de aankoop of de levering van digitale diensten zoals de website, apps, onze online chatdienst en andere vormen van digitale en analoge communicatie. Als u contact opneemt met de klantenservice of via een ander kanaal een vraag stelt, verwerken we de persoonsgegevens die u opgeeft voor zover dat nodig is om uw vraag te kunnen verwerken, registreren en beantwoorden. Stokke kan u ook een vragenlijst sturen over uw ervaringen met ons. Het doel hiervan is om de service en de ondersteuning te verbeteren die u als klant van ons ontvangt.

   De wettelijke basis voor de verwerking is de uitvoering van uw bestellingen en uw verzoeken. Het doel is klantenadministratie. De gegevens die we verwerken zijn de gegevens die u hebt verstrekt.

   We slaan uw gegevens op zolang dat nodig is voor de beschreven doeleinden, waaronder de naleving van uw consumentenrechten en onze verantwoordelijkheid op dit gebied, voor het nakomen van commerciële garantieverplichtingen die Stokke op enig moment is aangegaan, voor de naleving van wettelijke boekhoudkundige verplichtingen en om terugkerende klanten een goede klantervaring te kunnen bieden.

   Normaal gesproken verwerken we geen kredietkaartgegevens van u, aangezien onze betaalprovider dit doet.

  7. Online account
  8. Als u ervoor kiest om een online account aan te maken op onze websites, verwerken we uw gebruikersnaam, contactgegevens en IP-adres. Zo kunt u inloggen op uw account en werkt deze dienst zoals de bedoeling is. We verwerken ook alle andere informatie die u via het gebruik van uw account met ons deelt. Bij deze informatie kan het gaan om de namen en geboortedata van uw kinderen, als u ervoor kiest om die informatie met ons te delen, voor het geval u relevante tips en/of gepersonaliseerde kortingen wilt ontvangen. We kunnen ook gebruik maken van cookies om ervoor te zorgen dat onze diensten (waaronder het winkelmandje) goed functioneren. De wettelijke basis voor de verwerking is de uitvoering van de overeenkomst en het doel is de levering van de diensten waar u om hebt gevraagd. De gegevens die we verwerken zijn de gegevens die u hebt verstrekt.

   U kunt uw account opzeggen door contact op te nemen met de klantenservice via het online formulier op stokke.com (https://www.stokke.com/BEL/nl-be/contact-us). Als uw account is beëindigd, worden de persoonsgegevens verwijderd die aan het account zijn gekoppeld. Dit geldt niet voor uw aankoopgeschiedenis. Deze blijft opgeslagen met het oog op garantie en consumentenbescherming.

   De persoonsgegevens die aan uw account zijn gekoppeld blijven opgeslagen zolang het account actief is.

   Verder kan het in bepaalde gevallen voorkomen dat we u bij zwangerschap de gelegenheid geven om de uitgerekende datum aan ons door te geven, als u vindt dat dat van belang is voor informatie over onze producten, relevante aanbiedingen en uw aankopen. Als u ervoor kiest om deze informatie in deze bepaalde gevallen met ons te delen, worden deze gegevens alleen verzameld en gebruikt met uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment weer intrekken.

  9. Statistisch gebruik en beperkte personalisatie van onze diensten
  10. Met behulp van ons analyse-instrument verzamelen we statistische gegevens van de eindgebruikers van onze websites voor statistische en technische doeleinden. Over het algemeen worden de gegevens onmiddellijk geaggregeerd en geanonimiseerd nadat de datapunten zijn verzameld. De basis hiervoor bestaat uit onze gerechtvaardigde belangen: statistiek en onze behoefte aan informatie over zowel de markt als de klanten, maar ook de behoefte aan technische informatie. Het is onze inschatting dat uw belangen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens niet opwegen tegen onze gerechtvaardigde belangen. De gegevens die we verwerken zijn de gegevens die u hebt verstrekt.

   Verder personaliseren we uw ervaring als u onze websites bezoekt en uw online Stokke-account gebruikt, op basis van uw interesse- en aankoopgeschiedenis. Door deze beperkte personalisatie ontvangt u in onze digitale kanalen informatie die meer op u is toegesneden. De wettelijke basis bestaat uit onze gerechtvaardigde belangen, en het doel is klantervaring en marketing. Het is onze inschatting dat uw belangen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens niet opwegen tegen onze gerechtvaardigde belangen. De gegevens die we verwerken zijn de gegevens die u hebt verstrekt.

  11. Marketingdoeleinden op basis van toestemming
  12. U kunt zich abonneren op Stokkes nieuwsbrief. Daarvoor hebben we uw toestemming nodig. Voor onze nieuwsbrief verwerken wij de volgende gegevens: naam, e-mailadres, aankoopgeschiedenis en de informatie die u met ons hebt gedeeld bij de registratie en het gebruik van uw account, waaronder (als u ervoor gekozen hebt om die informatie ook te delen) de leeftijd van uw kinderen en de belangstelling die u hebt getoond voor onze producten, bijv. artikelen die u in uw winkelwagentje hebt gelegd maar niet gekocht. U kunt uw toestemming weer intrekken via de afmeldfunctie, die u in alle e-mails van ons aantreft. Het is ons doel om u gepersonaliseerde marketing te bieden.

   We verwerken uw gegevens voor marketingdoeleinden, als u daarvoor toestemming hebt gegeven door cookies te accepteren op onze websites. We doen dat door middel van veelgebruikte technologieën voor marketing en social media. Op basis van uw toestemming verzamelen en gebruiken we gegevens afkomstig van uw bezoeken aan onze websites, waaronder locatiegegevens, zodat we u door middel van cookies en pixeltechnologie kunnen bereiken op social media. We gebruiken ook klantenmatchlijsten en online identificatoren. Verder gebruiken we uw aankopen en de belangstelling die u hebt getoond voor onze producten om online advertenties te personaliseren. U kunt uw toestemming om cookies te accepteren weer intrekken via de cookie-instellingen op de website. De gegevens die we verwerken zijn de gegevens die u hebt verstrekt.

  13. Cookies
  14. We gebruiken cookies om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw apparaat wordt opgeslagen (bijv. uw smartphone, computer of tablet).

   Behalve noodzakelijke cookies, die nodig zijn om onze online diensten te laten functioneren, gebruiken we ook cookies die afhankelijk zijn van uw toestemming. U geeft deze toestemming in het cookievenster op onze website. Daar vindt u ook gedetailleerde informatie over de verschillende soorten cookies, de gegevens die we verzamelen en het doel daarvan. Dit cookievenster verschijnt bij de eerste keer dat u onze website bezoekt. Hier kunt u kiezen voor welke cookies u toestemming wilt geven.

   U kunt uw toestemming op elk gewenst moment wijzigen of intrekken. Dat doet u via de link "Cookies toestaan of blokkeren", die u linksonder op de website vindt en waar u cookies kunt selecteren of verwijderen. De cookies die als noodzakelijk worden beschouwd voor het functioneren van de website ("noodzakelijke cookies") kunnen niet worden verwijderd.

   Als u helemaal geen cookies van ons op uw apparaat wilt opslaan, zelfs geen noodzakelijke cookies, is het ook mogelijk om cookies helemaal uit te schakelen in de instellingen van uw browser. Dit kan er echter wel toe leiden dat onze website minder goed functioneert. Dit kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

  15. Andere verwerking van persoonsgegevens
  16. We kunnen persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor een campagne, prijsvraag of verloting, als onderdeel van onze marketing. In zo'n geval stellen we u van de specifieke bepalingen op de hoogte die hiervoor gelden en delen we u mee hoe uw persoonsgegevens precies worden verwerkt. Normaal gesproken wordt de wettelijke basis gevormd door de overeenkomst die we met u hebben afgesloten over deelname hieraan en is het doel het verlenen van service en marketing.

   We kunnen ook noodzakelijke persoonsgegevens verwerken die u ons vrijwillig hebt gegeven in verband met een productbeoordeling. Het doel is het aanbieden van productbeoordelingen en de controle van de echtheid daarvan. De wettelijke basis wordt gevormd door onze gerechtvaardigde belangen: het aanbieden van productbeoordelingen en de naleving van de EU-omnibusrichtlijn, ook bekend als richtlijn 2019/2161 voor de handhaving en de modernisering van het consumentenbeschermingsrecht, evenals de toepasselijke marketingwetgeving. U kunt een productbeoordeling schrijven via een link in de e-mail die u ontvangt na aankoop van een product. Het is ook mogelijk deze direct op de website te publiceren via onze provider. In beide gevallen wordt uw e-mailadres verwerkt. Als een beoordeling direct op onze website wordt gepubliceerd, kan onze provider uw IP-adres verwerken om fraude te voorkomen. Op die manier kunnen we er zeker van zijn dat onze marketing voldoet aan de EU-omnibusrichtlijn en aan de toepasselijke marketingwetgeving.

   Stokke verricht soms marktonderzoek, waarbij inbegrepen onderzoek in verband met productontwikkeling. Voor marktonderzoek gelden er specifieke bepalingen, waarvan we u in dat geval op de hoogte zullen stellen. Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming en een overeenkomst met de deelnemers. We kunnen ook persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn in verband met de inzending van ideeën op het innovatieplatform van Stokke.

   We verwerken ook persoonsgegevens om onze verplichting na te komen om persoonsgegevens te beschermen, evenals onze algemene verplichting om informatie te beveiligen. Een voorbeeld hiervan is dat wij de activiteiten in onze digitale diensten volgen en registreren.

  17. Wettelijke verplichtingen
  18. Stokke is gebonden aan de nationale en de EER-wetgeving. Deze wetgeving kan ons ertoe verplichten om persoonsgegevens te verwerken en zelfs te exporteren. Een voorbeeld hiervan is export naar de belastingdienst of de politie, of een situatie waarin persoonsgegevens moeten worden opgeslagen op grond van de boekhoudwetgeving. Verder kan het voorkomen dat we verplicht zijn om persoonsgegevens te exporteren op basis van een gerechtelijk bevel en/of als bewijs in een gerechtelijke procedure of op grond van een rechtsgeldig besluit van een nationale toezichthoudende instantie. We exporteren geen persoonsgegevens naar een overheidsinstantie tenzij we tot de conclusie zijn gekomen dat er geldige wettige redenen zijn voor de export.

  19. De verwerking van persoonsgegevens van leveranciers, zakelijke klanten en zakelijke contacten
  20. We verwerken persoonsgegevens van diegenen die zakelijke partijen vertegenwoordigen zoals onze leveranciers, partners en consultants, voor zover dat nodig is voor de zakelijke samenwerking en de uitvoering van een overeenkomst. Daarbij gaat het meestal om de volgende gegevens: naam, functie en contactgegevens.

  21. Export van persoonsgegevens. Het verzamelen van persoonsgegevens uit andere bronnen.
  22. We exporteren uw persoonsgegevens niet naar derden, met uitzondering van de zeldzame gevallen waarin we wettelijk verplicht zijn om dat wel te doen. We exporteren geen betaalgegevens die afkomstig zijn van uw online aankopen, aangezien onze betaalprovider deze gegevens direct van u ontvangt.

  23. Beveiliging van persoonsgegevens
  24. We beveiligen persoonsgegevens met behulp van technische en organisatorische maatregelen en we behandelen ze in overeenstemming met ons interne informatiebeveiligingsbeleid. Dat houdt onder meer in: beperkte toegang voor onze medewerkers, afhankelijk van hun functie, en het gebruik van versleuteling zowel bij de overdracht als bij gegevens in rust. We zorgen er ook voor dat onze medewerkers regelmatig een privacy- en veiligheidstraining volgen.

  25. Uw rechten
  26. Onder de AVG hebt u recht op inzage in de gegevens die wij over u hebben verzameld. U hebt ook recht op rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Verder hebt u recht op beperking van de verwerking, recht op verzet tegen de verwerking en recht op overdracht van uw gegevens (dataportabiliteit).

   U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier op www.stokke.com (https://www.stokke.com/BEL/nl-be/contact-us) als u vragen hebt over uw rechten. We zullen een dergelijk verzoek zo snel mogelijk behandelen, normaal gesproken binnen dertig dagen.

   Het kan zijn dat we u vragen uw identiteit te bevestigen of ons meer informatie te geven, voordat we u inzage geven in uw gegevens of deze verwijderen of corrigeren. De reden hiervoor is dat we er zeker van willen zijn dat we met u te maken hebben en niet met iemand die zich voordoet als u, voordat we u inzage geven in uw gegevens of deze corrigeren en verwijderen.

  27. Functionaris gegevensbescherming en contactpunt
  28. De Stokke Groep (Stokke AS en zijn dochterondernemingen) heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld, die als FG functioneert voor al onze bedrijven over de hele wereld. De FG is ons contactpunt voor toezichthouders. Een daarvan is de Noorse toezichthouder Datatilsynet, aangezien het hoofdkantoor van Stokke in Noorwegen ligt.

   De taak van de FG is om onze bedrijven, onze gegevensverwerkers en onze medewerkers advies en begeleiding te geven over de interpretatie en toepassing van de regels voor persoonsgegevens, waaronder de AVG, en over hoe wij persoonsgegevens moeten verwerken. Verder moet de FG controleren of we ons aan de regels houden voor de bescherming van persoonsgegevens en onze interne richtlijnen.

   De FG houdt ook toezicht op de behandeling van binnenkomende verzoeken die te maken hebben met uw rechten, en op Stokkes beantwoording van vragen over de bescherming van persoonsgegevens.

   Als u van mening bent dat we uw persoonsgegevens verwerken in strijd met ons Privacybeleid of andere informatie die u van de Stokke Groep hebt ontvangen, of als u vindt dat we ons niet houden aan de toepasselijke wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons en onze FG via het contactformulier: https://www.stokke.com/BEL/nl-be/contact-us.

   In plaats daarvan hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de plaatselijke autoriteit persoonsgegevens als u in een EER-land woont. De contactgegevens van de toezichthouder in uw land vindt u hier: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.

  29. Gebruik van gegevensverwerkers. Doorgifte aan derde landen.
  30. Om onze online diensten en onze goederen te kunnen leveren, maken we gebruik van verschillende onderaannemers en diensten (gegevensverwerkers).

   Aangezien wij een wereldwijd bedrijf zijn, sturen wij ook persoonsgegevens naar landen buiten de EER. De wettelijke basis voor deze doorgifte wordt gevormd door overeenkomsten voor gegevenswerking waarin de standaard contractbepalingen zijn opgenomen die zijn vastgesteld door de Europese Commissie.

   Verder is het bij alle aankopen die bij ons gedaan worden vanuit landen buiten de EER noodzakelijk om persoonsgegevens te exporteren, zodat wij een bestelling kunnen bevestigen en de goederen kunnen afleveren. In deze situatie is de wettelijke basis voor doorgifte artikel 49 1.(b) van de AVG: doorgifte die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

  31. Update van ons Privacybeleid
  32. Dit beleid wordt van tijd tot tijd bijgewerkt, als er zich wijzigingen voordoen in de wetgeving of de rechtspraktijk, of als wij onze dienstverlening wijzigen of verder ontwikkelen. De datum van de laatste update vindt u helemaal onder aan het Privacybeleid.

   Laatste update: August 2023

  Our Privacy Policy as of 25 May 2018 is available here: https://cdn.signatu.com/policies/active/204587308af5a6d7

 • Imitatieproduct

  Koop uitsluitend echte Stokke producten
  De unieke kwalitatief hoogwaardige producten van Stokke hebben de aandacht getrokken van vele fabrikanten wereldwijd die onze producten namaken. Omdat we steeds verder groeien, wordt de uitdaging om te voorkomen dat namaak Stokke producten op de markt komen steeds groter.

   

  Bij Stokke vinden we het een geweldig idee dat kinderen overal ter wereld, veilig met onze producten opgroeien. Maar de andere kant van succes is dat onze producten steeds vaker worden nagemaakt en veel consumenten worden bedrogen en namaakproducten kopen.

   

  Het gaat om veiligheid
  We hebben dagelijks met namaakproducten te maken.

  Testen en analyses van namaak Stokke producten hebben uitgewezen dat de kwaliteit van deze namaakproducten zeer slecht is.

  Als fabrikant van kinderproducten, doet Stokke haar uiterste best om aan de hoogste en meest strenge eisen op het gebied van veiligheid, niet giftige materialen, kwaliteit en vakmanschap te voldoen.

  Onze zorg is dat de namaak-industrie niet voldoende focus op kwaliteit en veiligheid heeft. Namaak Stokke producten kunnen onveilig zijn, zelfs wanneer zij eruitzien en aanvoelen als een origineel product. Uitsluitend een Stokke product voldoet voor 100% aan de wet- en regelgeving.

   

  Het is illegaal
  Net als vele andere beroemde merken erkennen wij dat we onze kinderen, klanten, onze business en de integriteit van ons merk met verve moeten beschermen tegen de namaak fabrikanten. We vervolgen deze dan ook consequent.

  Het namaken van onze producten is niet alleen illegaal, het is gevaarlijk voor de klant en voor onze business. Stokke investeert jaarlijks grote bedragen in het bevechten van fabrikanten die de producten namaken. Dit geld hadden we ook kunnen besteden aan het ontwikkelen van nieuwe, veilige Stokke producten.

   

  Je kunt ons helpen
  Stokke staat bekend om haar hoogwaardige kwaliteit en unieke ontwerpen. Hierbij staat altijd het belang van het kind voorop. Het is onze missie om producten te produceren die met je kind mee groeien en waarin je kind veilig is.

  Wanneer je denkt een namaak Stokke product te hebben ontdekt, dan zouden wij het erg op prijs stellen wanneer je ons daarover zou informeren. Je kunt een e-mail bericht sturen naar cf@stokke.com

  Door namaak producten te bestrijden, houden we onze kinderen veilig en onze business gezond.

   

  Veiligheid
  Om te voorkomen dat je een namaak Stokke product koopt, kun je een Stokke product het beste bij een geautoriseerd Stokke verkooppunt kopen.

  Onze garantieregistratie geeft je zekerheid.